ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ช่วยเหลือของ OpenSesame

แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

ช่วยผลักดันให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าชื่นชมที่สุดในระดับโลก

และช่องทางการติดต่อทีม OpenSesame Help Desk

OpenSesame

แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นในการทำงาน

ช่วยองค์กรอย่างไร?

  • ประหยัดเวลา ในการค้นหา เลือกเฟ้นคุณภาพ และจัดซื้อหลักสูตรที่ต้องการสำหรับทั่วทั้งองค์กร
  • คุ้มค่างบประมาณ ด้านการฝึกอบรม เลือกโซลูชันที่เหมาะกับกลยุทธ์ขององค์กร
  • ครบถ้วนด้วยแหล่งข้อมูล เนื้อหาพร้อมใช้งานมากกว่า 20,000+ หลักสูตร
  • เเนะนำการเรียนOpenSesame

  • ไปที่ opensesame.com/user/login
    จากนั้นใส่ Username & Password
  • เลือกจากเนื้อหาการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับวิธีการที่พนักงานของคุณต้องการเรียนรู้ – ไมโครเลิร์นนิง, แบบสั้น, แบบยาว, แบบมีทดสอบ, แบบมีการรับรอง, แบบผ่านสถานการณ์จำลอง, แผ่นงาน และอื่นๆ